Advertentie
Advertentie

Solidariteit binnen SZ niet absoluut

(tijd) - "De korrekte werking van de solidariteitsmekanismen tussen gemeenschappen en gewesten is essentieel voor de instandhouding van deze solidariteit. De solidariteit bijvoorbeeld binnen de sociale zekerheid is niet houdbaar indien de toepassing van de wederzijdse rechten en verplichtingen niet op identieke wijze wordt verzekerd, zowel aan de inkomsten- als aan de bestedingszijde'.