Advertentie
Advertentie

'Solidariteit in ziektekostenverzekering is ook niet eindeloos'

(tijd) - De verbruikersorganizatie Test-Aankoop heeft zich voor de belangenkar laten spannen van enkele Brusselse verzekeringsmakelaars die het niet kunnen pruimen dat verzekeraars de vergoeding voor ziektekosten terugschroeven of de premie voor Brusselse verzekerden fors hebben opgetrokken.Dat is althans de konklusie die men kan trekken uit de vele kommentaren op het initiatief van Test-Aankoop om een rechtszaak in te spannen tegen vijf Belgische verzekeraars, met name AG 1824, Royale Belge, Assubel, P&V en DKV International. De eerste vier wordt verweten dat ze aan kartelvorming doen, DKV wordt aangeklaagd omdat de maatschappij vorig jaar de premie voor een hospitalizatieverzekering met 45% verhoogde voor haar Brusselse verzekerden.