Advertentie
Advertentie

Solvabiliteitsratio's worden voortdurend herschreven

(tijd) - In juli 1988 raakte het Bazelcomité voor het bankentoezicht het eens over het 'Akkoord betreffende de internationale convergentie van de meting en de normen inzake eigen vermogen'. Internationaal kwam er een standaard om het eigen vermogen van een bank te meten ten opzichte van de kredietrisico's die zij loopt. De ratio werd, naar de voorzitter van het comité, de Cooke-ratio genoemd. Sindsdien is het tien jaar schaven en vijlen aan de perfectionering van de solvabiliteitsvereisten voor de bancaire wereld. De Cooke-ratio is tien jaar na datum verleden tijd, maar de solvabiliteitsratio's zijn belangrijker dan ooit.De weg naar een internationale standaard in het bankieren is lang. Al in 1975 werden de eerste stappen gezet door het Concordaat van Bazel, nog eens aangevuld in 1983. Maar het zou nog eens vijf jaar duren eer de eerste internationale normen op papier werden gesteld en nog langer eer ze effectief werden afgedwongen.