Advertentie
Advertentie

Solvabiliteitsvereisten financiële wereld in beweging

(tijd) - Begin vorig jaar werd de Europese richtlijn CAD omgezet in Belgisch recht. Voor banken, maar ook voor beursvennootschappen, golden nieuwe solvabiliteitsvereisten. Dat proces is overigens nog niet afgerond. De impact op de Belgische banksector lijkt voorlopig eerder beperkt, maar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) beschikt nog maar over gedeeltelijke resultaten voor de eerste zes maanden van 1996. En de reglementering is nog niet afgewerkt. Specialisten kondigen nu al een CAD II aan, waarbij sommige risico's nog gedetailleerder zullen opgevolgd moeten worden.De solvabiliteitsratio is internationaal een begrip geworden sinds de invoering van de zogenaamde Cooke-ratio in 1988. De idee achter die ratio was dat de bank voldoende eigen vermogen diende te hebben bij gebeurlijke ongevallen. Die Cooke-ratio, die later min of meer door de Europese CAD-richtlijn is overgenomen, wilde voor alle banken een universele ratio opleggen.