Advertentie
Advertentie

Solvac: meer dividend

(tijd) - De NV Solvac, voor één kwart aandeelhouder van Solvay, verhoogt haar gewoon dividend met 10%. Solvac int en herverdeelt het dividend dat zij van Solvay trekt. Het gaat hier nog over de verdeling van het Solvay-dividend over het boekjaar '90 dat 500 frank netto bedroeg en 30 frank hoger lag dan het dividend over '89, dat 470 frank netto bedroeg. Solvac zal immers vanaf 12 maart aanstaande een tweede interimdividend beschikbaar stellen, onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering. Het gaat om 31,15 fr. voor een gewoon aandeel, 32,88 fr. voor de AFV-aandelen eerste reeks en 33,33 fr. netto voor AFV-aandelen tweede reeks. Vanaf 10 februari zal Solvac ex-dividend genoteerd worden. Over één boekjaar keerde Solvac dan voor een gewoon aandeel 77,15 fr. uit tegenover 70,2 fr. voordien, een toename met 10%. Voor AFV-aandelen van de eerste reeks gaat het om 82,88 fr. in totaal tegenover 77,5 fr. het jaar voordien, en over AFV-aandelen tweede reeks over 84,33 fr. tegen 84 fr.