Solvay en ICI ontsnappen aan boetes kartelvorming

(tijd) - Solvay en ICI mogen de miljardenboete die de Europese Commissie hen in 1990 oplegde, vergeten. Het Europees Hof van Justitie vernietigde de beslissing van de EU-Commissie en de daaraan verbonden boete op grond van procedurefouten. De hoofdbekommernis van Solvay momenteel is echter de dumping van Amerikaans natriumbicarbonaat op de Europese markt.De Europese Commissie oordeelde in 1990 dat Solvay en ICI de markt voor natriumbicarbonaat onder elkaar verdeelden en nieuwkomers weerden. Solvay is zelf goed voor 70 procent van de markt op het vasteland met fabrieken in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk. De Belgische onderneming liet de Brits en de Ierse markt aan ICI, de tweede producent, die 92 procent van deze markten beheerst. Natriumbicarbonaat wordt gebruikt bij de produktie van glas en in de chemische en metaal-industrie.