Solvay kent verbetering resultaten 1ste helft 1988

België's belangrijkste chemiebedrijf, Solvay uit Elsene zal voor de eerste helft dit jaar betere resultaten kunnen voorleggen dan tijdens de eerste helft van vorig jaar, die op zichzelf al uitstekend waren. Dit jaar 1988, waarin het bedrijf precies 125 jaar bestaat, belooft dan ook in alle opzichten een topjaar te worden. Zowel sektoriëel als geografisch vertoont het bedrijf nergens moeilijkheden. Wel is de groei voor sommige onderdelen sterker dan in de rest, zoals in de VS op geografisch vlak en in de sektor van de geneesmiddelen. 1988 wordt ook het jaar waarin Solvay het eigen kapitaal zal optrekken van nu 12 miljard fr. tot minstens 31,5 miljard frank, terwijl nog een obligatielening (met warrant) achter de hand gehouden wordt ten belope van 10 miljard frank. In 1988 zal Solvay ook nog voor 22 miljard frank investeren en het researchbudget tot 10 miljard fr. optrekken.