Solvay tracht cyclische invloeden te minimalizeren

BRUSSEL (tijd) - Het chemiebedrijf Solvay volgde vorig jaar een beleid waarbij de klemtoon op het minimalizeren van cyclische invloeden lag. Voorzitter Daniel Janssen lichtte dit op de algemene vergadering van de groep aan de hand van enkele voorbeelden toe. In plastiek evolueerde Solvay naar produkten met hogere toegevoegde waarde. Anderzijds werden precies de sektoren met minder cycliche invloed uitgebouwd: de farma, natriumhydroxyde, natriumkarbonaat, waterstofperoxydes en perzouten. De ekonomische vertraging en de duidelijke verscherping van de konkurrentie hebben de resultaten van Solvay negatief beïnvloed. Daardoor lag de gekonsolideerde omzet op nagenoeg hetzelfde peil als in 1990 en daalde de nettowinst met 21,8% naar 12,44 miljard fr. Janssen schreef de achteruitgang in hoofdzaak toe aan de sterk gekrompen winstmarges in de sektor kunststoffen en aan de slechte prestaties van chloor en organische derivaten in de sektor alkaliën. De resultaten van de peroxy-produkten bleven stabiel en de sektoren kunststofverwerking en gezondheidszorg gingen er goed op vooruit.