Advertentie
Advertentie

Sombere economische indicatoren verhogen vrees voor deflatoire spiraal in Japan

TOKYO (reuter/afp) - De Japanse werkloosheid is in juni gestegen tot een recordhoogte van 3,2 procent. De oplopende werkloosheid is volgens een studie van de Japanse regering niet alleen het gevolg van de hoge yen maar ook van de hoge kosten en de zware belastingdruk. Deze factoren sporen de Japanse bedrijven er toe aan de produktie naar het buitenland te verhuizen.In juni zaten 2,02 miljoen Japanners zonder werk tegenover 2,08 miljoen in mei en 1,83 miljoen in juni. Deze cijfers hebben alleen betrekking op de geregistreerde werkloosheid. Talrijke economen vermoeden dat het werkelijke aantal werklozen dubbel zo hoog ligt.