Sombere prognoses Westduitse ekonomische groei

BONN (reuter) - Het Westduitse bruto nationaal produkt (BNP) zal in 1993 met een nominale 4,2 procent aantrekken tegenover een verwachte nominale groei met 6 procent dit jaar. Deze prognoses komen van het Duitse ministerie van financiën. 1993 zal een gemiddelde inflatie optekenen van 3,3 procent, wat een reële groei van ongeveer 0,9 procent over heel 1993 betekent. Het Oostduitse BNP zal nominaal met 17 procent groeien in 1993 tegenover 25,6 procent dit jaar.