Sombere vooruitzichten voor Bulgaarse ekonomie

WENEN (reuter) - Volgens het Vienna Institute for Comparative Economic Studies zal het Bulgaarse bruto binnenlands produkt (BBP) dit jaar met 15 procent terugvallen na een daling met 16,7 procent in 1991. De landbouwopbrengst zal 15 tot 18 procent lager uitvallen dan in 1991, toen al een terugloop met 15,7 procent opgetekend werd. De prognose van het Instituut valt heel wat lager uit dan deze van de regering, die het houdt op een daling van het BBP met 8 procent over heel 1992. De regering verwacht pas in 1995 een bescheiden groei van 2 tot 3 procent. De gemiddelde inflatie komt dit jaar uit op 90 procent na niet minder dan 317,4 procent in 1991.