Advertentie
Advertentie

'Sommige waterdossiers kunnen sneller'

(tijd) - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) reageert gemengd op het beleid van minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V). De VVSG is behoorlijk tevreden over de hervormingen in het waterbeleid. 'De rioleringssubsidies zijn licht gestegen en de gemeenten kunnen een deel van de kosten van het rioleringsnet doorrekenen via de drinkwaterfactuur.' Tegelijk mogen enkele dossiers echt wel sneller opschieten, merkt de VVSG op. Zo is er nog veel meer geld nodig voor het halen van de Europese zuiveringsdoelstellingen. De Vlaamse gemeenten willen ook meer zekerheid op lange termijn over subsidiëring voor hun investeringen in het lokale waterbeleid.