Advertentie
Advertentie

Soms OCMW-steun voor regularisatiekandidaat

(tijd) - De federale regering versoepelt haar houding in de controverse over het al dan niet toekennen van OCMW-steun aan kandidaten voor regularisatie. Tot nu toe hield ze hardnekkig vol dat dit niet kon, zolang de betrokkenen niet geregulariseerd waren. Zon steun zou 200 miljoen euro kosten. Maar arbeidsrechtbanken hebben al geoordeeld dat de OCMWs wel degelijk verplicht zijn aan deze personen steun te verlenen.De Morgen berichtte vrijdag dat de regering zich bij die vonnissen neerlegt. De regularisatieprocedure is immers al ver gevorderd en daarbij blijkt dat meer dan 90 procent van de kandidaten ook geregulariseerd wordt. Dat die personen enkele maanden eerder steun krijgen, is volgens de minister van Begroting en Sociale Integratie, Johan vande Lanotte (SP), geen budgettaire ramp. Zijn kabinet benadrukte gisteren wel dat dit zeker niet betekent dat kandidaten voor regularisatie automatisch OCMW-steun zullen krijgen. De beslissing geldt enkel voor personen die een voor hen gunstig vonnis kunnen voorleggen. Voor de anderen blijft de regering op het standpunt staan dat de regularisatie, en dus ook de eraan verbonden OCMW-steun, een gunst en geen recht is. Ze zal dat standpunt enkel aanpassen als er een andersluidende uitspraak van het hof van Cassatie komt. Die uitspraak kan nog wel even op zich laten wachten. IB