Sonja De Smedt (Stichting voor Kunstpromotie):

Op drie jaar tijd is de bedrijfswereld kultuursponsoring anders gaan bekijken. Dat is de mening van Sonja De Smedt, afgevaardigd bestuurder van de Stichting voor Kunstpromotie. Drie jaar geleden sprak men over mecenaat. "Daar gaat het helemaal niet meer om,' zegt De Smedt. 'Het woord sponsoring wordt meer en meer gebruikt, met als ondertoon "voor wat, hoort wat'. Men ziet kunst als een instrument in het bedrijven van kommunikatie.' De Stichting voor Kunstpromotie houdt op 15 december dan ook een studiedag over "kunstpromotie, het nieuwe kommunikatiemiddel'.