Sovjet-regering zal schaarste bestrijden

De Sovjet-regering heeft een noodplan onthuld om de produktie van konsumptiegoederen te verhogen en ze erkent dat de voortdurende tekorten ontevredenheid hebben veroorzaakt. De introduktie van nieuwe technologie bij ministeries en ondernemingen vordert te langzaam. Ook de toepassing van zelffinanciering heeft vertraging opgelopen. Dit heeft een negatieve invloed op de houding van de bevolking tegenover de perestroika, zo luidt een officiële verklaring.