Advertentie
Advertentie

Sovjetekonomie groeide trager in '87

De ekonomie van de Sovjetunie heeft in 1987 niet de beoogde resultaten geboekt. In vergelijking met 1986 werd zelfs een tragere groei van de industriële en agrarische produktie vastgesteld. Zulks blijkt uit een rapport van het staatskomitee voor de statistiek. Ook blijft het moeilijk in de SU aan levensmiddelen, kleding en schoenen te komen. Gorbatsjov heeft dus nog een lange weg af te leggen in zijn streven naar een hogere levensstandaard en het terugdringen van de schaarste aan voedsel en verbruiksgoederen. Ook de Europese Comecon-leden kenden over 1987 een tragere ekonomische groei.