Sovjetregering eist van bedrijven deviezen voor een spotprijsje

(van onze medewerkster) (tijd) - Sovjetbedrijven die in het buitenland zaken doen, zijn sinds 1 januari van dit jaar verplicht 40 % van hun inkomsten in harde valuta aan de staat te verkopen. Die deviezen gaan naar een speciaal fonds bij de Centrale Bank voor Buitenlandse Ekonomische Aktiviteit (Vnesjekonombank), dat moet dienen voor de terugbetaling van de buitenlandse schuld van het land. Door de ineenstorting van de sovjetekonomie en de scherpe daling van de olieproduktie, tot nu toe Moskous voornaamste bron van deviezen, wordt dat laatste immers steeds moeilijker.