Sovjetunie beantwoordt noodzaak aan nieuwe hotels

Buitenlandse zakenlui die op businessstrip in de Sovjetunie vertoeven, ondervinden doorgaans meer moeilijkheden met het vinden van een hotel dan met het instuderen van de complexe Russische wet op joint ventures. Daarin komt binnenkort verandering. Meer nog, zelfs buitenlandse bouwondernemingen investeren nu in het Sovjetrussische hotelwezen.