Sovjetunie en IMF : de moeilijke toegang

Toen de top van de G7 - de groep van de belangrijkste zeven industrielanden en demokratieën - vorige maand in Londen ten einde liep, werd door de zeven staats- en regeringsleiders een verklaring gepubliceerd die niet minder dan vierenzestig verschillende punten omvat. Zes ervan zijn gewijd aan de Sovjetunie en aan het bezoek dat president Gorbatsjov aan de konferentie bracht. De Sovjetunie krijgt in de tekst een sympatizerend schouderklopje voor de politieke en ekonomische veranderingen die in het land aan de gang zijn. Gehoopt wordt dat tussen Moskou en de deelrepublieken een stabiel en funktionerend systeem van samenwerking zal ontstaan, dat de evolutie naar een marktekonomisch model vooruitgang zal maken, terwijl de bereidheid tot het geven van assistentie bij de verdere uitvoering van deze politiek eveneens tot uiting wordt gebracht. Moskou had zijnerzijds een tekst van zesentwintig pagina's op de tafel gelegd, met zijn plannen en had eigenlijk gehoopt op korte tijd deel te kunnen uitmaken van het Internationaal Muntfonds en daarna - want het lidmaatschap van het IMF is een voorafgaande voorwaarde - van de Wereldbank.