Sovjetunie verzet zich tegen veranderingen in Veiligheidsraad

NEW YORK (ips) - De onderminister van buitenlandse zaken van de Sovjetunie, Vladimir Petrovsky, heeft gepleit voor hervormingen in het systeem dat de Verenigde Naties hanteren, maar verzet zich tegen fundamentele veranderingen in de VN-Veiligheidsraad.