Sovjetunie wil een soort Hongkong oprichten

Sovjetrussische ekonomisten zijn in het oosten van de Sovjetunie op zoek naar plaatsen waar zij vrijhandelszones kunnen oprichten, zo heeft het persbureau Tass gemeld. De geselekteerde regio's zullen een voorkeurbehandeling krijgen inzake fiskaliteit, grondstoffenprijzen en doeanerechten, aldus Pavel Menakir, onderdirekteur van een onderzoeksinstituut in de oostelijke stad Khabarovsk. Op 16 september kondigde partijleider Gorbatsjov in een toespraak aan dat het Kremlin overweegt vrijhandelszones op te richten in het Aziatisch deel van de Sovjetunie.