Sp.a en ABVV botsen op socialistische hoogdag

OOSTENDE/LEUVEN (tijd) - Op de Dag van de Arbeid, de hoogdag voor de socialistische beweging, gingen de sp.a en het ABVV openlijk met elkaar in de clinch over de invoering van een algemene sociale bijdrage (ASB). De vakbond is voor, de partij tegen. Partijvoorzitter Steve Stevaert wond er tijdens zijn 1-meitoespraak zaterdagavond in Oostende geen doekjes om. 'U weet het allemaal, daarover verschillen we van mening', zei hij. Een dag later in Leuven verwoordde sp.a-minister Bruno Tobback het nog scherper: 'Met ons zal die bijdrage er niet komen.'