Sp.a en VLD sturen migrantenstemrecht naar parlement

(tijd) - Het sp.a-spirit-kartel en de VLD zijn het erover eens het migrantenstemrecht aan het parlement over te laten. Maar aan Franstalige kant luidt het dat het onderwerp nog ter sprake moet komen tijdens de regeringsonderhandelingen. Vooral de PS blijft erop aandringen dat het stemrecht voor allochtonen in het regeerakkoord wordt opgenomen.