Sp.a-Spirit vergt portefeuilleherschikking

(tijd) - Als Spirit een verkiezingsakkoord sluit met de sp.a of een andere partij, moet de portefeuilleverdeling in de Vlaamse regering opnieuw bekeken worden, zegt VLD-voorzitter Karel de Gucht. Bij de vorming van de Vlaamse regering kregen de VLD drie en de andere coalitiepartijen (sp.a, Agalev en VU&ID) elk twee ministerportefeuilles. Vorig jaar werd de regering uitgebreid met een vierde VLD-minister. Sindsdien is VU&ID uiteengevallen in Spirit en N-VA. Van de twaalf leden die op een VU&ID-lijst verkozen werden, behoren nog maar zeven tot Spirit.Ik begrijp dat VU&ID een technische fractie blijft vormen om de financiële nasleep van de splitsing niet in het gedrang te brengen, zegt De Gucht. Maar dat er twee Spirit-ministers zijn, heeft niet veel meer te zien met democratische verhoudingen.Zodra Spirit beslist met een andere partij, naar de verkiezingen te gaan moeten de machtsverhoudingen in de regering ter sprake komen, zegt De Gucht. Over de wijze waarop de portefeuilles herschikt moeten worden, spreekt hij zich nog niet uit.Een van de twee ministers van Spirit in de Vlaamse regering, Paul van Grembergen, schaart zich achter het plan van voorzitster Annemie van de Casteele om een kartellijst. Maar hij waarschuwt dat dit niet mag leiden tot een opslorping. Ik word geen socialist, noch VLDer, noch Agalever. Spirit moet volgens Van Grembergen bovendien de engagementen van het Vlaams regeerakkoord verder honoreren. MD/RS