Advertentie
Advertentie

Sp.a-voorstel doet winst Electrabel met 434 miljoen euro dalen

(tijd) - Het wetsvoorstel van de Vlaamse socialisten dat voorziet in een grondige hervorming van de energiemarkt heeft verregaande gevolgen voor Electrabel. De heffing van 23 procent op de 'superwinst' van oude kern- en steenkoolcentrales of de zogenaamde mottenballentaks, moet volgens sp.a-senator Bart Martens - de indiener van het voorstel - 434 miljoen euro opbrengen.