SP, Agalev en VU&ID hekelen voorkeursbehandeling Opgrimbie

(belga) - SP, Agalev en VU&ID reageren negatief op de beslissing van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD), om het klooster op het koninklijk domein van Opgrimbie te laten afwerken. SP-voorzitter Patrick Janssens was verwonderd en geschokt door de voorkeursbehandeling die de koninklijke familie krijgt. Toch onderneemt de SP geen stappen om de vergunning te laten vernietigen.

Wijlen koning Boudewijn schonk in 1992 een deel van zijn Limburgse domein aan de monialen van Bethlehem om er een klooster te bouwen. De voorbije jaren volgde een juridisch steekspel over de vraag of het klooster wel in een groene zone gebouwd mag worden. Vrijdag besliste minister Van Mechelen in een ministerieel besluit dat het klooster mag worden afgewerkt, zoals de RUG-kranten berichtten. Tegen de beslissing is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. De minister verwees in zijn motivering naar een beslissing van de Vlaamse regering uit 1991 over Opgrimbie. Die bepaalde dat de regels die gelden voor militaire domeinen ook van toepassing zijn op het koninklijk domein. Daardoor mag de Koning, net zoals het leger, op zijn domeinen doen wat hij wil.Van Mechelen verwerpt met zijn besluit het beroep dat de Limburgse dienst voor stedebouw had aangetekend tegen de beslissing van de bestendige deputatie om het bisdom van Hasselt toch een bouwvergunning af te leveren. De werken aan het klooster, die al een tijdje stil lagen, kunnen nu worden voortgezet.De Vlaamse minister Steve Stevaert (SP), die tijdens de vorige legislatuur bevoegd was voor Ruimtelijke Ordening, wenst op de beslissing van zijn collega weinig commentaar te geven. De regering heeft in dit dossier geen enkele bevoegdheid. Het klooster van Opgrimbie valt onder de bevoegdheid van minister Van Mechelen en hij is dus individueel verantwoordelijk voor elke beslissing in het dossier, zegt Stevaert.De voorzitter van de SP, Patrick Janssens, reageerde verwonderd op de bouwtoelating. Hij is geschokt door de beslissing dat de gewestplanregels op een koninklijk domein niet moeten worden gevolgd. De SP wil vragen stellen in het Vlaams Parlement, maar onderneemt geen stappen om de vergunning te laten vernietigen. Dat zou neerkomen op politieke spelletjes, wat niet past onder coalitiepartners. Janssens hoopt wel dat anderen, omwonenden van het klooster bijvoorbeeld, de vergunning aanvechten bij de Raad van State. Ook Agalev en VU&ID, de andere coalitiepartners in de Vlaamse regering, reageerden negatief op de beslissing van Van Mechelen. Volgens Danny Jacobs van de Bond Beter Leefmilieu zijn er genoeg alternatieven om de kloosterzusters elders onder te brengen. Hij verwijst naar leegstaande kloosters in Hasselt, Borgloon en Hamont-Achel.Het bisdom Hasselt toonde zich opgetogen over de beslissing van de VLD-minister. Het is een stap in de goede richting, zei Guido Honnay, de bisschoppelijk afgevaardigde voor media.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud