SP bereid te praten over 14 actiepunten van Agalev

(tijd) - De SP neemt de uitnodiging van Agalev aan om te praten over samenwerking over de partijgrenzen heen rond veertien concrete actiepunten. Maar partijvoorzitter Louis Tobback stelde met klem dat dit op geen enkele wijze betekent dat de SP van het regeerakkoord zal afstappen en zich zal laten verleiden tot wisselmeerderheden. 'Ik ben al getrouwd', aldus Tobback.Agalev nodigde begin april alle democratische Vlaamse partijen uit om te praten over samenwerking rond veertien zeer concrete en realiseerbare actiepunten. De CVP sloeg het aanbod eerder al af, de Volksunie toonde zich wel bereid tot een gesprek. Gisteren besliste het SP-partijbureau dat ook de socialisten zouden ingaan op de uitnodiging. Europarlementslid Freddy Willockx zal met een delegatie van (nog aan te duiden) jonge parlementsleden de dialoog met de groenen aangaan.