Advertentie
Advertentie

SP: bij tewerkstellingsarme CAO's zal regering ingrijpen

(tijd) - Wanneer we bij het afsluiten van de lopende CAO-ronde vaststellen dat de werkgelegenheidsengagementen te mager zijn, moet de regering een stap voorwaarts durven zetten, zelfs in de materies die op het eerste gezicht tot de taken van het sociaal overleg behoren. Dat verklaarde SP-volksvertegenwoordiger Hans Bonte tijdens een persconferentie waarop hij namens de kamerfractie van zijn partij reageerde op het jongste OESO-rapport over ons land. Bonte maakte van de gelegenheid gebruik om ook van de lineaire lastenverlaging die de VLD voorstelt brandhout te maken.De regering, aldus Bonte, heeft tegen ten laatste eind dit jaar aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid een evaluatie gevraagd van het werkgelegenheidsgehalte van de nieuwe CAO's. Wanneer die evaluatie onvoldoende positief uitvalt, moeten hier de gepaste conclusies uit getrokken worden. 'Zo moet de enorme massa overuren van werkenden omgezet worden in werkuren voor werklozen. Het klassieke werkgeversargument dat overuren nodig zijn wegens de noodzaak aan een flexibele inzet van personeel gaat wegens de wet op de annualisering van de werktijd niet langer op. Wanneer we mochten vaststellen dat de CAO's niet leiden naar een fundamentele omzetting van overuren in jobs, dan moet de regering verder durven gaan en bijvoorbeeld door een zwaarder of progressief parafiscaal tarief op overuren werkgevers sterk aansporen om overuren om te zetten in jobs.'