Advertentie
Advertentie

SP boos over 'bocht' CVP inzake wet tegen racistische partijen

(tijd) - SP-kamerfractieleider Louis Vanvelthoven kan 'weinig begrip opbrengen' voor de beslissing van zijn CVP-coalitiepartner om nu toch een advies van de Raad van State te vragen over een wetsvoorstel rond partijen die zich aan racistische uitspraken schuldig maken. Volgens hem dreigt het signaal aan het Vlaams Blok nu wel de mist in te gaan.Er zal zonder twijfel nog een hartig woordje gewisseld worden tussen de regeringspartijen over het wetsvoorstel dat vorige week de zegen kreeg van de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Dat wetsvoorstel wil partijen waarvan de kaderleden of verkozenen zich schuldig maken aan 'door racisme of xenofobie ingegeven daden' straffen met de inhouding van een deel van hun dotatie.