SP doet het

(tijd) - Doen. Zo luidt de titel van het nieuwe ledenblad van de Vlaamse socialisten. Het maandblad bevat geen overzicht van de aktiviteiten van de SP-mandatarissen. De bedoeling is in de eerste plaats dat het gelezen wordt, aldus voorzitter Frank Vandenbroucke. Veel aandacht gaat naar de mening van het gewone lid. Het blad is niet te verkrijgen in de krantenkiosk. Enkel de 100.000 SP-leden zullen het in de bus krijgen. Het is overigens het eerste echte ledenblad in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de partij. Opvallend aan het eerste nummer is het middenkatern waar een beleid van een eventuele Vlaams Blok-regering wordt gesimuleerd, met name een verlenging van de legerdienst, een afzonderlijke kompetitie voor zwarte voetballers en een vermindering van het minimumloon voor vrouwen.