SP dringt aan op ontwerp kompensaties belastingverlaging

(tijd) - SP-fraktieleider Freddy Willockx dringt er op aan dat de regering snel het wetsontwerp op tafel legt met de maatregelen die de vorig jaar doorgevoerde belastingverlaging kompenseren. Hij wil met name dat de afspraken daarover inzake betere inning van de belastingen en de niet-verblijfhouders (buitenlandse kaderleden) worden uitgevoerd. De SP herhaalde voorts dat een afvlakking van de effekten van de aksijnsverhoging op de index alleen te overwegen is als dit gebeurt in consensus met de sociale partners.