SP eist fiskaal anti-fraudeplan

(tijd) - Minister van financiën Philippe Maystadt moet op korte termijn een fiskaal anti-fraudeplan opstellen. Daartoe dient hij een ronde-tafelkonferentie bijeen te roepen. Deze eis is afkomstig van SP-voorzitter Frank Vandenbroucke. Volgens Vandenbroucke moet er een resultaatsverbintenis komen waarbij de minister elk jaar een balans aan het parlement moet voorleggen.