SP en partijfinanciering

(tijd) - SP-kamerlid Leo Peeters heeft gisteren op een perskonferentie de houding van de CVP-senatoren inzake de partijfinanciering veroordeeld. De CVP-senatoren stemden tegen het voorstel tot verhoging van de overheidsdotaties aan partijen. Dit niettegenstaande hun partij het voorstel mee had ondertekend. Peeters beschuldigt de CVP, de VU en de VLD hypokriet te zijn. Deze partijen klagen over de hoge dotatie maar weigeren tegelijk een voorstel van dekreet te ondertekenen om 35 miljoen fr. subsidie aan politieke vormingsinstellingen af te schaffen. Deze kompensatiemaatregel was in het voorstel over de partijfinanciering voorzien. Peeters heeft ook een wetsvoorstel ingediend om de opbrengst van speciale postzegels niet meer aan politieke partijen te geven.