Advertentie
Advertentie

SP in Vlaams Parlement wil dienstbetoon regelen

(tijd) - SP-partijvoorzitter Louis Tobback zei zondag in het BRTN-programma 'De Zevende Dag' te twijfelen aan het bericht dat de SP-fractie in het Vlaams Parlement tegen de afschaffing van het politiek dienstbetoon zou zijn (Tijd 28/12). Dat staat nochtans in de 'bundeling van de voorstellen en suggesties van de fracties in het kader van de discussie over een nieuwe politieke cultuur', een nota opgesteld door CVP-fractieleider De Roo. Onder het hoofdstuk Cliëntelisme-Dienstverlening staat als SP-voorstel: 'Geen afschaffing van het sociaal dienstbetoon'.