SP kent geen 'socialistisch front', maar enkel een 'win-win-relatie'

(tijd) - Wat in sommige media al was uitgegroeid tot een 'socialistisch front rond de sociale zekerheid' is volgens de SP enkel een 'dialoog tussen autonome partners die tot een win-win-relatie heeft geleid'. Premier Dehaene zei gisteren geen graten te zien in dergelijke contacten. Waarna hij alle medespelers de boodschap meegaf dat de sociale zekerheid in elk geval zal moeten bijdragen tot de begrotingssanering.'Elke partij heeft haar eigen contacten in de voorbereiding op de discussie over de modernisering van de sociale zekerheid. Ik hoef geen toelating te geven om wie met wie te laten praten.' Premier Dehaene probeerde gisteren in de Kamer een punt te zetten achter de controverse over het 'socialistisch front'. De ontmoeting die dinsdag plaats had tussen de top van het ABVV, het ziekenfonds en de twee socialistische partijen zorgde bij een deel van de CVP voor zenuwachtigheid. De CVP-jongeren wierpen zich op als spreekbuis van dat ongenoegen. Door zich vast te pinnen op de syndicale stelling dat er enkel naar nieuwe inkomsten moet gezocht worden, zouden de socialisten iedere ernstige hervorming blokkeren.