Advertentie
Advertentie

SP maakt einde aan politiek dienstbetoon

(belga/tijd) - De SP-top heeft het afgelopen weekeinde zijn plannen voor de grondige vernieuwing van de partij voorgelegd aan de voorzitters en secretarissen van 308 plaatselijke afdelingen. Naast nieuwe statuten wil de SP-leiding een deontologische code invoeren die het dienstbetoon aan banden legt.SP-functionarissen zullenniet meer aan dienstbetoon doen. Ze zullen niemand nog een voorkeurbehandeling geven, maar enkel optreden als een soort ombudsman die mensen doorverwijst naar de bevoegde instanties. Ze zullen geen benoemingen meer forceren door hun politieke voorspraak. Voortaan zullen ze alleen nog bekendmaken welke kandidaat ze voor een bepaalde functie steunen, maar ook die kandidaat moet aan alle gestelde criteria voldoen om voor de benoeming in aanmerking te komen.