Advertentie
Advertentie

SP neemt het voortouw in kritiek op Franstalig verzet grondwetsherziening

(tijd) - De SP neemt het voortouw in de kritiek op de Franstalige weigering om een lijst van te wijzigen grondwetsartikels op te stellen. Het zit de Vlaamse socialisten hoog dat de Franstaligen zo de overheveling van de gemeente- en provinciewet blokkeren. De CVP die in het Vlaams Parlement nog hoog van de toren blies en alle zeilen bijzette om de SP mee te krijgen, houdt zich nu gedeisd. Kwestie van Dehaenes ontmijningswerk niet te hypothekeren.De weigering van de Franstaligen om een lijst op te stellen van grondwetartikels die gewijzigd kunnen worden, is in de eerste plaats een symbolische strijd. Want bijna alle Vlaamse eisen voor een verdere staatshervorming kunnen zonder grondwetswijzigingen worden gerealiseerd.