Advertentie
Advertentie

SP: personenbelasting omvormen tot concurrerende belasting

(tijd/belga) - Om de financieringsautonomie van Vlaanderen te verhogen van de huidige 10,8 procent naar 40 à 45 procent, stelt de SP-fractie in het Vlaams Parlement voor de gewesten de volledige bevoegdheid te geven over de huidige gewestbelastingen, en de personenbelasting om te vormen tot een concurrerende, dus deels federale, deels regionale belasting.Een redactiecomité in de commissie voor Staatshervorming van het Vlaams Parlement werkt aan een tekst die de standpunten van de diverse fracties over de verruiming van de fiscale autonomie moet verzoenen. De SP lichtte gisteren haar voorstellen toe.