Advertentie
Advertentie

SP-politici schenden code dienstverlening

(tijd) - Een inwoner uit Peer diende bij de voorzitter van het Vlaams Parlement klacht in tegen zes Limburgse SP-politici wegens schending van de 'Deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking'. Hij stuurde een afschrift van de klacht naar de pers.In De Volkswil van 8 januari, een weekblad van het socialistische ziekenfonds in Limburg, wordt een lijst van de zitdagen van dertien politici afgedrukt, waar hun foto bij staat.