SP spreekt met twee monden over Vlaams banenplan

BRUSSEL (tijd) - De SP steunde gisteren in het Vlaams Parlement een geamendeerde CVP-resolutie over het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarin staat dat gestreefd moet worden naar een meer arbeidsintensieve groei, 'met name door een vermindering van de arbeidskosten'. Daarmee schaarde de SP zich achter het Vlaams banenplan. Tegelijk bleef de SP'er Robert Voorhamme kritiek hebben op de verlaging van de vennootschapsbelasting, wat een essentieel onderdeel is van het Vlaams banenplan.Het klonk vrij cynisch toen CVP-fractieleider Johan de Roo bij de aanvang van de zitting van het Vlaams Parlement voor niet meer dan twintig parlementsleden betoogde dat 'de werkgelegenheid de topprioriteit is van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering'. Niet alleen leek er weinig interesse voor de 'topprioriteit' te bestaan bij de parlementsleden, ook de Vlaamse regering liet het afweten. De aanvang van de zitting werd uitgesteld, omdat niemand van de regering aanwezig was.