Advertentie
Advertentie

SP stuurt werkgeversklacht over knelpuntvacatures terug naar afzender

BRUSSEL (tijd) - Dat veel bedrijven vandaag problemen ervaren bij het vinden van geschikte arbeidskrachten, heeft meerdere oorzaken. Sommige daarvan zijn terug te vinden in het gedrag van de werkgevers zelf. Die zijn wel bereid te investeren in opleiding van hun werknemers, maar veel minder in vorming van werkzoekenden. De overbevraging bij aanwervingen minimaliseert de kansen van laaggeschoolden en maakt bovendien dat veel hogergeschoolden onder hun niveau werken. Dat zeggen de Vlaamse socialisten.De parlementsleden Hans Bonte, Jef Sleeckx en Francy van der Wildt deden dinsdag enkele SP-voorstellen uit de doeken om te verhelpen aan de scheeftrekkingen op de arbeidsmarkt. Ze erkennen dat de groeiende kloof tussen vraag en aanbod zich stilaan laat voelen: ondanks het hoge aantal werkzoekenden ervaren meer en meer ondernemers moeilijkheden om vacatures in te vullen. Maar de SP vindt de analyse van de werkgevers te simplistisch.