Advertentie
Advertentie

SP: successierechtengelijk voor gehuwdenen samenwonenden

(tijd) - Vlaams parlementslid Guy Swennen (SP) heeft een voorstel van decreet klaar om de tarieven van de successierechten voor samenwonenden gelijk te schakelen met die voor gehuwden. Hij rekent voor de goedkeuring van zijn voorstel niet alleen op de andere drie meerderheidspartijen, maar ook op de CVP-fractie.In de vorige zittingsperiode diende Swennen samen met Sonja Becq (CVP) een voorstel van decreet in, dat de successie- of erfenisrechten voor samenwoners verlaagde, maar niet tot het niveau van gehuwde echtparen. In het huidige gewijzigde politieke klimaat wil Swennen een stap verder gaan en de tarieven volledig gelijkschakelen. In zijn voorstel werkt Swennen nog andere discriminaties weg. Voor samenwonenden wordt de nalatenschap niet opgesplitst in roerende en onroerende goederen, wat door de afzonderlijke belasting een belangrijk financieel voordeel is. Als zijn voorstel wordt goedgekeurd, wordt de nalatenschap van samenwoners eveneens opgedeeld. Voorts wil Swennen dat samenwonenden net als de gehuwden verminderingen kunnen genieten die verband houden met erfdelen tot 2 miljoen frank en met kinderen onder de 21 jaar. Ten slotte wil Swennen dat mensen die samenwonen en geen samenlevingscontract sluiten, wat sinds 1 januari volgens het Burgerlijk Wetboek mogelijk is, nog maar één in plaats van drie jaar moeten samenwonen om onder het laagste successietarief te kunnen vallen.Swennen schreef de fractieleiders van CVP, VLD, Agalev en VU-ID aan, en wil vóór 31 mei weten of ze het voorstel mee ondertekenen.Swennen, die woensdag zijn twintigste huwelijksverjaardag vierde, erkent dat gehuwden nog altijd fiscaal gediscrimineerd worden. Maar de ene discriminatie in stand houden omdat de andere nog bestaat, betonneert de ongelijkheid, zegt hij. MD