SP tegen politieke artsenstaking

(tijd) - SP-voorzitter Vandenbroucke veroordeelt in een mededeling de staking die het artsensyndikaat Wynen vandaag organizeert. "Het gaat hier om een politieke staking die niet in het belang van de patiënten, noch van de artsen wordt gevoerd. De aktie van het ziekenhuispersoneel was wel gerechtvaardigd en kon op ons volle begrip rekenen. De aktie van de artsen, die in de praktjk tegen de opslag van het personeel is gericht, kan dat niet. De artsen mogen de patiënten niet gijzelen voor een puur politieke aangelegenheid.'