SP: universitaire expansie heeft limiet bereikt

BRUSSEL (tijd) - "Het in oktober tussen CVP, SP en VU bereikte akkoord over de universitaire expansie is de absolute maximumgrens voor de verdere uitbreiding van het universitair studie-aanbod. Ik ben niet bereid in de toekomst nog dergelijk akkoord te aanvaarden.' Dat verklaarde SP-voorzitter Frank Vandenbroucke gisteren op een perskonferentie. Vandenbroucke pleitte wel voor een beperkte toename van de universitaire kredieten.