SP-voorstel inzake kontrole over nucleaire sektor

BRUSSEL (tijd) - De SP vindt dat de diskussies binnen de regering omtrent de oprichting van een openbare instelling voor de kontrole over de veiligheid in de nucleaire sektor al te lang blijven aanslepen. Om het debat opnieuw vlot te trekken, hebben de Vlaamse socialisten zelf een voorstel terzake klaargestoomd. Het SP-voorstel voorziet in de oprichting van twee openbare instellingen, één voor de normering en één voor de kontrole. Anderzijds mogen de erkende partikuliere kontrole-organismes voor de SP nog (even) blijven bestaan.