SP vraagt ontslag van kamerlid Pierre Chevalier

(tijd) - De Vlaamse socialisten eisen het ontslag van kamerlid Pierre Chevalier die naar de nieuwe liberale formatie is overgestapt. Inmiddels reageren ook de andere partijen negatief op de oprichting van de "Vlaamse Liberalen en Demokraten'. De "Vlaamse Liberalen en Demokraten - Partij van de Burger' werd zondag boven de doopvont gehouden. De daarbijhorende beginselverklaring werd nog op een aantal punten geamendeerd. Zo moet de staatshervorming niet worden "overgedaan' maar "herdacht en vereenvoudigd'. De kongresgangers wezen met een overgrote meerderheid het seperatisme af. De nieuwe liberalen blijven de vrije-marktekonomie als beste systeem verdedigen. Een amendement waarin gepleit werd voor een "sociaal gekorrigeerde' vrije-marktekonomie werd niet aanvaard.