SP wil strijd tegen illegale wapenhandel verruimen tot buiten de landsgrenzen

BRUSSEL (tijd) - SP-kamerlid Dirk van der Maelen zal begin januari een wetsvoorstel indienen, waardoor Belgen of vreemdelingen die in België verblijven strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor illegale wapenhandel, zelfs al deden de feiten zich niet voor in België. Volgens Human Rights Watch maken nogal wat Belgen en Belgische bedrijven zich in het buitenland schuldig aan illegale wapenhandel, zonder dat daartegen in België zelf kan worden opgetreden.In het wetsvoorstel voert Van der Maelen het beginsel van de extra-territorialiteit in, wat het wettelijk mogelijk moet maken Belgen en vreemdelingen uit België strafrechtelijk te vervolgen voor illegale handel in wapens, zelfs al deden de feiten zich voor in het buitenland. Dit principe van de extra-territorialiteit geldt nu al voor gevallen van kindermisbruik. Volgens Van der Maelen moet ook de strijd tegen de illegale handel in wapens worden verruimd. 'We moeten een omgeving creëren die zo gevaarlijk is dat België niet langer straffeloos kan worden gebruikt als uitvalsbasis voor personen en bedrijven die zich schuldig maken aan illegale wapenhandel.'