SP wil voor ziekenfondsen morele verantwoordelijkheid

(tijd) - "Een financiële verantwoordelijkheid voor de ziekenfondsen is niet realizeerbaar. De ziekenfondsen hebben immers nauwelijks vat op hun inkomsten, noch op hun uitgaven. In een nieuwe stelsel van de ziekteverzekering moeten de ziekenfondsen wel een morele verantwoordelijkheid opnemen, zowel inzake de kostenbewaking als in de verdediging van de belangen van de patiënten.', aldus SP- volksvertegenwoordiger Lode Hancké gisteren op een perskonferentie waarop hij de visie van zijn partij vertolkte op de hervorming van de ziekteverzekering en het gezondheidsbeleid. Hancké had er geen moeite mee de belangenalliantie tussen artsen en ziekenfondsen aan te wijzen als een belangrijke faktor van meerkosten in het verleden. Daar moet voor de SP dan ook komaf mee gemaakt worden.