Spaanse bedrijven lijden sterk onderdevaluatie van Argentijnse peso

(tijd) Spaanse bedrijven, die fors hebben geïnvesteerd in Argentinië, overwegen naar het Hooggerechtshof te stappen om te ontkomen aan de gevolgen van de pesodevaluatie en om compensaties te krijgen. Vanuit Madrid is forse druk uitgeoefend op de Argentijnse regering om het pakket economische noodmaatregelen af te stemmen op de buitenlandse belangen.