Spaarbanken en klanten lossen twisten georganizeerd op

BRUSSEL (belga) - De Regelings- en Overlegkommissie der Spaarbanken (ROC) heeft tijdens haar eerste werkingsjaar 106 schriftelijke klachten ontvangen van klanten van spaarbanken. Tien procent hiervan heeft betrekking op beursorders. Uit deze klachten en hun behandeling kan de sektor belangrijke lessen trekken. De ROC wil jurisprudentie kweken op het vlak van klantenbescherming.